අපි ගැන

සොබාදහම හා ගැලපෙන කෘෂිකර්මාන්තයෙහි නිරත වීමට අප ගොවි ජනතාවට උපකාරී වන්නෙමු.

අප ලෝක කෘෂිකර්මාන්තයේ ප්‍රධාන හැරවුම් ලක්ෂයකට ප්‍රවිෂ්ට වී සිටිමු. තිරසාර අනාගතයක් අපට හා අප දරුවන්ට ගොඩ නැංවීමට අප සැමට සාමුහික වගකීමක් ඇත. අපගේ කෘෂිකර්මාන්තය මේ වන විට තාක්ෂණය මත රදා පැවතුනද, බහුතරයක් බෝග මඟින් ලැබෙන අස්වැන්න ක්‍රමයෙන් අඩු වීමේ ප්‍රවනතාවක් පෙන්නුම් කිරීම සැලකිය යුතු කරුණකි.

2004 වසරේ ස්ථාපිත කරන ලද අප ආයතනය තිරසාර සංවර්ධනයෙහි ලා ජෛව දැක්මක් පෙරදැරි කර ගෙන අප නිෂ්පාදන සිදු කරනු ලැබේ. වසර දෙකක් පුරා ශ්‍රී ලංකික පසෙන් විවිධ හිතකර ක්ෂුද්‍රජීවින් වෙන්කරගෙන 2006 වසරේදී ක්ෂුද්‍රජීවී රෝපණ මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවන ලදී.

විවධ හිතකර ක්ෂුද්‍රජීවින් වානිජමය වශයෙන් නිෂ්පාදනය 2007 ජනවාරි මස සිට ආරම්භ කරන ලද අතර එහිදී දියර හා කුඩු ආකාරයෙන් ජෛව පාලන ක්ෂුද්‍රජීවින් (සුඩොමෝනාස් ෆ්ලොරොසින්, ට්රයිකොඩර්මා විරිඩෙ), ජෛව පොහොර ( ඇසොටොබැක්ටර් සහ රයිසෝබියම්), වර්ධක උත්තේජක සහ කොම්පෝස්ට් කිරීමේ හැකියාව ඇති ජීවින්ද නිපදවනු ලදී.

අප විසින් නැනෝ පෙරීම (නැනෝ තාක්ෂනය මඟින්) සහ ජෛව පොහොර පිළිබඳව 2007 සහ 2008 වසරේ ජාතික මට්ටමේ සම්මන්ත්‍රණ ඇමෙරිකානු සහ ඉන්දියානු විද්‍යාඥයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් කොළඹදී සංවිධානය කරන ලදී. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තුමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඇතුළු විවිධ ඉහල පෙළ නිලධාරීන් රැසක් ඊට සහභාගී විය.

"බයෝ ගෝල්ඩ්" හා "බයෝ ෆොස්" යන අපගේ නිෂ්පාදන වල කාර්‍යක්ෂමතාව පරික්ෂා කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තුමේන්තුවේ විවිධ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන වල 2007 සහ 2008 වසර වල ක්ෂේත්‍ර ගවේෂණ සිදු කල අතර එමඟින් සාර්ථක ප්‍රථිපල ලැබිණි.