බයෝ ගෝල්ඩ්

කෘෂිකර්මයට අවශ්‍ය මුලික සංඝටකය වන පසද ජීව වස්තුවක් ලෙස සැලකේ. පසේ ජීවත් වන ක්ෂුද්‍ර ජීවින් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවලියන් මඟින් පසටජීවය ලබා දේ. හිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවින් අතර, විශේෂයෙන්ම බැක්ටීරියා පසේ ඇති පෝෂක ද්‍රව්‍ය වැඩිකිරීමට උපකාරී වන අතර ශාක වල රෝගයන්ට හා වට පණුවන්ට ප්‍රතිරෝධක ශක්තියක්ද ලබා දේ. නවීන කෘෂිකර්මයේදී භාවිතා කරන නොයෙකුත් රසායන ද්‍රව්‍ය පසේ ජීවත් වන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට අහිතකර ප්‍රතිඵල ඇති කිරීමෙන් එම ගහණය අඩු වී පසේ සාරවත් බව අඩු කිරීමට හේතුවේ. මේ නිසා මෙවැනි නිතර නිතර කෘෂිකර්මයට යොදනු ලබන පසට හිතකාරී බැක්ටීරියාවන් වන අසිටෝබැක්ටර් සහ සුඩොමොනාස් කෘතිමව ලබාදීමෙන් නැවතත් පස ප්‍රකෘති තත්වයට ගෙන ඒමට මඟපාදයි.

බයෝ ගෝල්ඩ් යනු හිතකාරි ක්ෂුද්‍ර ජීවින් අඩංගු විශේෂයෙන්, නයිට්‍රජන් පසට ලබාදෙන සහ ශාක රෝග පාලනය කිරීමට උපකාරිවන බැක්ටීරියා ද්‍රවණයකි. මෙවැනි ද්‍රවණයක් පසට යෙදීමෙන් පසු පස තුල තම ගහණය වැඩිකර ගැනිමෙන් පසට අවශ්‍ය නයිට්‍රජන් ලබාදීමට අමතරව පසේ ඇති පොස්පරස් පොහොර ශාකවලට ලබාගැනීමට අවශ්‍ය පරිදි දියකිරිමත්, ලෙඩරෝග පාලනය කිරීමටත් උපකාරිවේ. එමඟින් අවසාන ප්‍රතිඵලය වනුයේ පසේ සාරවත් බව වැඩිකිරීමෙන් වගාකරන බෝගවල අස්වැන්න වැඩිකර දීමයි. බයෝ ගෝල්ඩ් වල අඩංගු වන්නේ ශ්‍රී ලාංකික පසෙන් වෙන්කරගන්නා ලද ඇසිටොබැක්ටර් ක්‍රොකොකුම් සහ සුඩොමෝනාස් ෆ්ලොරොසින් නමැති එකිනෙකට සංයෝගීවන බැක්ටීරියාවන් ද්‍රවණයකි.


ඇසිටොබැක්ටර් ක්‍රොකොකුම්

පසට නයිට්‍රජන් ලබා දීමට ඉතාම වැදගත් වන්නේ ඇසිටොබැක්ටර් ක්‍රොකොකුම් වන අතර එය පස තුලදි මිලියන ගණනින් වර්ධනය වී එම බැක්ටීරියාවන් ස්‍රාවය කරන අතිවිශාල පොලිසැකරයිඩ්ස් මඟින් පසේ තත්වය දියුණු කරයි. මෙම බැක්ටීරියාවන් වායුගෝලයේ නයිට්‍රජන් පසතුලට සවිකර දෙන අතර එමඟින් ශාකවලට අවශ්‍ය නයිට්‍රජන් සමතුලිතව ලබාදේ. මීට අමතරව ඇසිටොබැක්ටර් ශාක වලට වියලි කාලගුණ වලට සහ රෝගයන්ට ප්‍රතිරෝධතාවය ලබා දෙන අතර පසට ස්‍රාවය කරන විවිධ ශාක උත්තේජක මඟින් පසේ භෞතික ලක්ෂණ වැඩිදියුණු කර ශාක වර්ධනයට උපකාරී වේ.

සුඩොමෝනාස් ෆ්ලොරොසින්

මෙය බහුගුණකාරි බැක්ටීරියාවකි. මෙය කාබනික වටපණු නාශකයක් වන අතර එය කරදමුංගු, අර්තාපල්, එලවළු බෝග, පලතුරු සහ ධානය බෝගවල වට පනුවන් මර්ධනය කිරීමට උපකාරි වේ. මෙම බැක්ටීරියාවන්ගේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාකාරී ද්‍රව්‍ය මඟින් ශාක වල හා තවාන් පාත්ති වල කුණුවීම හා මැලවීම පාලනය කිරීමට උපකාරි වේ. සුඩොමෝනාස් ෆ්ලොරොසින් එකිනෙකට විරුද්ධව අතිවන ක්‍රියාකාරී තත්වයන් මත, පරපෝෂිතතාවය, තරගකාරී බව වැනි ප්‍රතික්‍රියා මඟින් වටපනු මර්ධනය හා රෝග පාලනයට උපකාරී වේ.මීට අමතරව මෙම බැක්ටීරියාව මඟින් ස්‍රාවය කරන කාබනික අමිල පසේ ඇති දිය නොවන සුළු පොස්පරස් සංඝටක ද්‍රවණය කිරීමට උපකාරිවීමෙන් ශාකවලට අවශ්‍ය පොස්පරස් ලබා ගැනීමට උපකාරීවේ.

ඇසිටොබැක්ටර් සහ සුඩොමොනස් ශ්‍රී ලාංකික පසෙන් වෙන්කරගෙන ඇතිබැවින් ඒවා පසට හොදින් සුසංහිත වන අතර ඉන්පසු හොදින් පසතුලදි ගහණය වැඩිකර ගනිමින් පසේ ගුණාංග දියුණු කිරීමට උපකාරීවේ.

බයෝ ගෝල්ඩ් පාවිච්චි කරන අන්දම
බෝගය යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය යොදන ක්‍රමය
1 අර්තාපල්, තක්කාලි, මිරිස්, එළවළු අන්නාසි, මිදි, කෙසෙල්, උක්, කහ, වැනිලා, තේ, කෝපි, ඖෂධීය පැළැටි, ක්ෂේත්‍ර බෝග, ගම්මිරිස්, වී වැනි ධාන්‍ය බෝග අක්කරයට ලීටර් 3 ක් බයෝ ගෝල්ඩ් ලීටර් 3 ක් ජලය ලිටර් 200 ක දියකර ශාකය මතට සහ මුල පද්ධතිය ප්‍රදේශයට ඉසින්න.
අවම වශයෙන් කන්නයකට දෙවරයක් යොදන්න.
2 පොල්, රබර්, කුරුඳු, පළතුරු බෝග උදා: අඹ, පේර, පැපොල් වැනි අක්කරයට ලීටර් 4 ක් බයෝ ගෝල්ඩ් ලීටර් 4 ක් ජලය ලිටර් 200 ක දියකර ශාකය මතට සහ මුල පද්ධතිය. වැස්ස ඇති කාලයේදී අවුරුද්දට දෙවරක් යොදන්න.
වැස්ස ඇති කාලයේදී අවුරුද්දට දෙවරක් යොදන්න.
3 පෝච්චි පැල මිලි 25 ක් ශාකයට බයෝ ගෝල්ඩ් මිල 25ක් ජලය ලීටර් 1/2 ක (මිලි ලීටර 500) දියකර ශාකය මතට සහ මුල පද්ධතිය ප්‍රදේශයට ඉසින්න.
සෑම මාස 3 කට වරක් යොදන්න.

බයෝ ගෝල්ඩ් කොම්පොස්ට් හෝ ගොවිපල පොහොර සමඟ මිශ්‍රකර යෙදීමෙන් වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැක. බයෝ ගෝල්ඩ් යනු කාබනික ක්ෂුද්‍ර ජීවි නිෂ්පාදනයක් වන අතර එය 100% ක්ම විෂ නැත. නිර්දේශිත ප්‍රමාණයට නිතර බයෝගෝල්ඩ් යෙදිමෙන් ශාකවලට නිරෝගිභාවය මෙන්ම අස්වැන්න වැඩිකිරීමට ද උපකාරී වේ. බයෝ ගෝල්ඩ් කෘමිනාශක හෝ දිලීරනාශක සමඟ මිශ්‍ර නොකරන්න. කාබනික වගාවන් සඳහා නිර්දේශ කර ඇත.

බයෝ ගෝල්ඩ් පරිසරයට හිතකාරී කාබනික ශාක වර්ධක උත්තේජකයකි.