සුපර් සීඩ් (රයිසෝබියම්)

නයිට්‍රජන් යනු ශාකයට අත්‍යවශ්ය ප්‍රධාන මුලද්‍රවයකි. නයිට්‍රජන් ශාකයේ ව්යුහාත්මක ජානමය හා පරිවෘත්තීක සංයෝග ගොඩනැගීමට උපකාරී වන අතර ශාකයේ වේගවත් මුල වර්දනයටත් බීජ හා එල නිෂ්පාදනය වැඩිකිරීමට සහ පත්‍ර හා සත්ව බෝගවල ගුණාත්මක බාවය වැඩි කිරීමටත් උපකාරී වේ.

රයිසෝබියම්බැක්ටීරියාවමුලිකව සහජීවනයේ ජීවත් වන නයිට්‍රජන් තිර කරනු ලබන ක්ෂුද්‍ර ජීවී විශේෂයකි. මෙම බැක්ටීරියාව රනිල කුලයේ ශාකවල මුල පද්ධතිය ආසාදනය කරමින් මුල ගැටිති ඇති කරයි.මොවුන් මෙම මුල ගැටිතිවලනයිට්‍රජන් බහුල වශයෙන් තිර කරගනි. එමඟින් ධාරක ශාකයට අවශ්‍ය නයිට්‍රජන් අඛණ්ඩව සපයා දෙනු ලබන අතර වැඩි එලදාවක්මෙන්ම ගුණාත්මක අස්වැන්නක් නෙලා ගත හැක.

නයිට්‍රජන් තිර කරනු ලබන බැක්ටීරියාවන්ගේස්වභාවික වාසස්ථානය වන්නේ පසයි.නමුත් පසෙ ඉත හොඳ මුල වර්ධනයක් ඇති කිරීම සදහා ප්‍රමාණවත් තරම් මෙම මුල ගැටිතිඇතිකරනබක්ටීරියාවන්ගේ ගහනය අඩුය. මේ නිසා බෝගය රෝපණය කිරීමට පෙර විශේෂිත නයිට්‍රජන් තිර කරනු ලබන බැක්ටීරියා භෞතික වශයේන් පස ට හෝ බීජ වලට එක් කරනු ලැබේ. මෙය බක්ටීරියා පසට එන්නත් කිරීම වශයෙන් හදුන්වනු ලබයි. මෙහි අරමුණ වන්නේ වගා ස්ථානයේම නිවැරදි මාදිලියේ ජීව්යනයිට්‍රජන් තිර කරනු ලබන බැක්ටීරියාවන් සහිත වැස්මක් ප්‍රමාණවත් පරිදි බීජ මත අලේප කිරීමෙන් බෝග වර්ධනයේ මුල සිටමඑලදායී මුල ගැටිති වර්ධනයක් දක්නට සැලැස්වීමයි.

සුපර් සීඩ්; කව්පි, සෝයා බෝංචි, රට කජු සහ කඩල වැනි මාංශබෝගසදහාභාවිතාකල හැක.

යෙදීම සහ යොදන ක්‍රමය

බීජ ප්‍රතිකාරකය Super Seed මිශ්‍රණයෙන් මිලි ලීටර් 500ක් සමග පිෂ්ට පියරග්‍රැම්100 (ශීත කල තලප) හොදින් මිශ්‍ර කර එයට බීජකිලෝග්‍රැම්10එක්කර දින දෙකක් එම මිශ්‍රණය වසා තබන්න. ඉන්පසුපිරියම් කරන ලද බීජ අස් වද්දන්න. (ඉතා හොද අස්වැන්නක් ලබාගැනීමට බීජ කිලෝ ග්‍රැම්10 ට Super Seed මිශ්‍රණයෙන් ලීටර් 1යෝදාගන්න)
පසට යෙදීම පස් අක්කරයකට Super Seed ලීටර 3ක ප්‍රමාණයක් ජලය ලීටර 180 ක දිය කරගන්න. අස්වද්දා දින 15ත්20 ක කාලයකට පසුව මිශ්‍රණය බෝගයේ මුල ප්‍රදේශයට ඉසින්න.